Department of Marathi

Head of the Department:-

Name

Dr. Gavit Pushpa Yashwant

Qualificaion:-

MA (NET) Ph.D.

Designation:-

Professor

Contact No.

9421531005

Email:-

p.y.gavit@gmail.com

Ph.D. Thesis Title

धुळे जिल्यातील आदिवासी बोलीभाषांचा तौलनिक अभ्यास.

 

Staff Member :-

1.

 

 

Name

Patil Mangesh  Bhavrao

Qualificaion:-

MA B Ed.( NET)

Designation:-

Asst. Professor

Contact No.

9421571458

Email:-

patilmangesh@gmail.com

Ongoing Ph.D. Thesis Title

    प्राचार्य आण्णासाहेब सदाशिव संकरराव माली व्यक्तिव आणि वाड:मय

 

 

 

 

2.

 

 

Name

Arke Rajiv  Kaduba

Qualificaion:-

MA (NET)

Designation:-

Asst. Professor

Contact No.

8625040196

Email:-

arke.rajiv@gmail.com

Ongoing Ph.D. Thesis Title

“१९८० ते ९० च्या दशकातील स्रियांच्या प्रातिनिधिक आत्मकथनांचा तुलनात्मक अभ्यास

 

 

 

 

3.

 

 

Name

Dr. Lagade Prashant Mallikarjun

Qualificaion:-

M.A. M.Ed. (Phy.Edu.) Ph.D

Designation:-

Asst. Professor

Contact No.

9923444840

Email:-

dr.prashant72@gmail.com
Ph.D. Thesis Title

डॉ. अनिल अवचट यांच्या वाडमयाचा वाड:मयीन आणि सामाजिक अभ्यास

 

CIB Staff list

Name and Qualification:-

  1. Bhahalkar Sarita Keshav  M.A.M.Phil.Ph.D.
  2. Dr. Bhamre Sonal Bharat  M.A. Ph.D. NET
  3. Ladkar Bharti M.A. NET
  4. Wani Ujjawala M.A.