Department of History

Head of the Department:-

Name

Rajvirendrasing Rubji Gavit

Qualificaion:-

M.A., NET. SET

Designation:-

Assit. Professor & Head

Email Id

rajyaha@gmail.com

Mobile

7588889940

Ongoing Ph.D. Thesis Title

खान्देशातील भिलजमातीचा स्थित्यंतरांचा एक ऐतिहासिक अभ्यास.

 

Staff Member :-

2.

 

 

Name

Dr. Sunil Chandrakant Amrutkar

Qualificaion:-

M.A. SET.Ph.D

Designation:-

Asst. Professor

Contact No.

7588736461

Email:-

amrutkar77@gmail.com

Ph.D. Thesis Title

खान्देशातील वृत्तपत्रांचा इतिहास आणि वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून झालेले प्रबोधन (इ.स.१८६८ ते १९६०)

 

 

 

 

3.

 

 

Name

Satish Jagannath Nikam

Qualificaion:-

M.A. SET

Designation:-

Asst. Professor

Contact No.

7588319230

Email:-

satishnikam111@gmail.com

Ongoing Ph.D. Thesis Title

महाराष्ट्रातील नवप्रबोधनात सत्यशोधक मार्क्सवादी मासीकांची ऐतिहासिक भूमिका एक अभ्यास